Ramowy rozkład dnia

Plan dnia w najmłodszej grupie żłobkowej dopasowywany jest do indywidualnych potrzeb i predyspozycji dzieci.

Staramy się jednak przyzwyczajać je do naszego rytmu dnia.

 

06.30 – 08.15 Przyjmowanie dzieci do Żłobka, czas zabaw samodzielnych
Swobodne zabawy według zainteresowań dzieci, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, praca indywidualna z dzieckiem
08.15 – 08.30 Czynności sanitarno – higieniczne przed śniadaniem. Trening czystości, wdrażanie dzieci co samodzielności w czynnościach samoobsługowych.
08.30 – 08.45 Śniadanie Zachęcanie dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłku, podejmowanie próby samodzielnego jedzenia.
08.45 – 09.00 Czynności sanitarno – higieniczne/Nocnikowanie. Trening czystości. Wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.
09.00 – 09.30 Zajecia wychowawczo-dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne wg planu obejmujące wszystkie płaszczyzny rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania
09.30 – 10.30 Czynności samoobsługowe i pobyt na świeżym powietrzu
Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków) Pobyt dzieci na powietrzu: Spacery, wycieczki po najbliższej okolicy, pobyt w ogrodzie przedszkolnym: podejmowanie przez dzieci różnorodnej, swobodnej lub zainspirowanej przez nauczyciela działalności: bezpieczne zabawy na sprzęcie, gry terenowe, badawcze, tropiące, obserwacje przyrodnicze lub przy niekorzystnej pogodzie: zabawy ruchowe w sali lub na hali sportowej. Powrót do przedszkola- samodzielne odkładanie garderoby i obuwia.
10.30 – 10.45 II śniadanie Częstowanie dzieci owocami, warzywami.
10.45 – 12.45 Czas na odpoczynek Leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej, etnicznej, klasycznej, bajkach czytanych przez nauczyciela, wyciszanie dzieci
12.45 – 13.00 Czynności sanitarno – higieniczne przed obiadem. Trening czystości, wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych
13.00 – 13.20 Obiad Zachęcanie dzieci do grzecznego i estetycznego spożywania posiłków, podejmowanie prób samodzielnego jedzenia.
13.20 – 14.20 Zajęcia w grupie i zajecia dodatkowe Zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy rozwijające spostrzegawczość, zajęcia dodatkowe zawarte w planie pracy.
14.20 – 14.30 Czynności sanitarno – higieniczne przed podwieczorkiem Trening czystości. Wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.
14.30 – 14.45
Podwieczorek
Zachęcanie dzieci do grzecznego i estetycznego spożywania posiłków, podejmowanie prób samodzielnego jedzenia.
14:45 – 15:00 Czynności higieniczne po podwieczorku Trening czystości. Wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.
15:00 – 16:00 Zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu Zabawy ogólnorozwojowe, zabawy tematyczne, zabawy grupowe na przedszkolnym placu zabaw- integrowanie się z rówieśnikami.
16.00 – 17:00 Aktywność dzieci według zainteresowań. Oczekiwanie na rodziców.
Zabawy w sali lub w ogrodzie przedszkolnym (w zależności od pogody) wynikające z zainteresowań dzieci.
Kontakt indywidualny z rodzicami.
Zabawy ruchowe kształtujące sprawność fizyczną.
Rozchodzenie się dzieci do domów (zwracamy uwagę, aby każde dziecko zostało pożegnane przez grupę i opiekunów).
DLA RODZICÓW Ramowy rozkład dnia