Ramowy rozkład dnia

Plan dnia w najmłodszej grupie żłobkowej dopasowywany jest do indywidualnych potrzeb i predyspozycji dzieci.

Staramy się jednak przyzwyczajać je do naszego rytmu dnia.

 

06.30 – 08.00 Przyjmowanie dzieci do Żłobka, czas zabaw samodzielnych
Powitanie dzieci („żółwik”,”piąteczka”) i zaproszenie do sal zabaw.
Zabawy spontaniczne w sali według zainteresowań dzieci z wykorzystaniem ulubionych zabawek
Praca indywidualna z dzieckiem (obserwacje pedagogiczne).
08.00 – 08.30 Czynności sanitarno – higieniczne przed śniadaniem. Trening czystości, wdrażanie dzieci co samodzielności w czynnościach samoobsługowych.
08.30 – 08.45 Śniadanie Zachęcanie dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłku, podejmowanie próby samodzielnego jedzenia.
08.45 – 09.00 Czynności sanitarno – higieniczne/Nocnikowanie. Trening czystości. Wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.
09.00 – 09.45 Pobyt na świeżym powietrzu/werandowanie. Czynności samoobsługowe w szatni. Inspirowanie dzieci do zabaw ruchowych w ogrodzie przedszkolnym. Spacery, obserwacje przyrodniczne.
09.45 – 10.00 Czynności sanitarno – higieniczne przed II śniadaniem.
Trening czystości. Wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.
10.00 – 10.15 II śniadanie Częstowanie dzieci owocami, warzywami.
10.15 – 10.30 Aktywność dzieci kierowana przez opiekuna. Dzieci poznają świat, kolory, kształty, nowe słowa. Uaktywanianie dzieci w różnych sferach rozwoju.
10.30 – 11.00 Zabawy dowolne w sali według zainteresowań. Zabawy w sali wynikające z zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe kształtujące sprawność fizyczną.
11.00 – 11.10 Czynności sanitarno – higieniczne przed obiadem. Trening czystości. Wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.
11.10 – 11.30 Obiad Zachęcanie dzieci do grzecznego i estetycznego spożywania posiłków, podejmowanie prób samodzielnego jedzenia.
11.30 – 11.40 Czynności sanitarno – higieniczne po obiedzie, przygotowanie do leżakowania Trening czystości. Wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych (w tym rozbieranie).
11:45 – 13.40
Czas drzemki, relaksu
Leżakowanie – odpoczynek, słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej
13:40 – 13:50 Powolne wstawanie.
Czynności sanitarno – higieniczne przed podwieczorkiem.
Trening czystości. Wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.
13:50 – 14.10 Podwieczorek Zachęcanie dzieci do grzecznego i estetycznego spożywania posiłku, podejmowanie prób samodzielnego jedzenia.
14:10 – 14:20 Trening czystości/Nocnikowanie Wdrażanie dzieci do korzystania z nocniczka.
14.20 – 17:00 Aktywność dzieci według zainteresowań. Oczekiwanie na rodziców.
Zabawy w sali lub w ogrodzie przedszkolnym (w zależności od pogody) wynikające z zainteresowań dzieci.
Kontakt indywidualny z rodzicami.
Zabawy ruchowe kształtujące sprawność fizyczną.
Rozchodzenie się dzieci do domów (zwracamy uwagę, aby każde dziecko zostało pożegnane przez grupę i opiekunów).
DLA RODZICÓW Ramowy rozkład dnia