Oferta

Bajoterapia
Bajkoterapia polega na wykorzystywaniu bajek i baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych czy relaksacyjnych. Dzięki tej formie zajęć dziecko poznaje kulturę, obyczaje, historię, uczy się rozumieć świat, w którym żyje, a także rozwija wyobraźnię i pogłębia swoje zainteresowania. Bajkoterapia może być również stosowana w celach terapeutycznych, ponieważ wyzwala różnego rodzaju emocje, pozwala odreagować napięcia oraz zaspokajać podstawowe potrzeby. Pozwala spojrzeć na problem z innej strony.

 

 

Zajęcia muzyczno – ruchowe wg Klanzy czyli pedagogika zabawy
„POWIEDZ MI A ZAPOMNĘ, 
POKAŻ A ZAPAMIĘTAM, 
POZWÓL WZIĄĆ UDZIAŁ A ZROZUMIEM” 
Opiera się ona na rozumieniu terminu „zabawa” pojmowanego jako czynność dającą przyjemność, wyzwalającą kreatywność, zaspokajającą różne potrzeby, pozwalającą na poznanie nowych wartości, zdobycie wiedzy, a także na budowanie odrębnego, fikcyjnego świata.
Metoda ta zakłada, że każdy człowiek może rozwijać się przez całe życie. Dlatego podczas zajęć pedagog dąży do sytuacji edukacyjnych, w których każdy uczestnik może osiągnąć sukces, co buduje jego pozytywną samoocenę i poczucie własnej wartości.

 

 

Gordonki 
To zajęcia umuzykalniające, które polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu, lecz także przy pomocy kolorowych rekwizytów. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Podczas zajęć dzieci uczą się rozumieć i tworzyć muzykę improwizować ją – w pierwszej kolejności za pomocą swego najcenniejszego instrumentu, jakim jest głos. Ponadto nasze dzieci uczą się harmonijnego i rytmicznego poruszania się, które jest podstawą rozumienia i wyczucia rytmu.

 

 

Zabawy paluszkowe i dźwiękonaśladowcze oraz dziecięce masażyki wg metody prof. Marty Bogdanowicz
W zabawach paluszkowych przy pomocy dłoni i palców tworzone są ilustracje do krótkich i zabawnych historyjek, wierszyków i opowiadań („Idzie rak”, „Ważyła kokoszka kaszkę”, „Dwa Michały”, „Idzie kominiarz po drabinie”). Podczas zabaw dźwiękonaśladowczych wykorzystywane są wierszyki i historyjki zawierające wyrazy przypominające odgłosy płynące z otaczającego świata (szum wiatru, kapanie deszczu, odgłosy zwierząt).

 

 

 

Zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Metoda W. Sherborne opiera się na ruchu , który jest naturalnym i niezbędnym czynnikiem w życiu każdej istoty. Genialność tej metody polega właśnie na prostocie i naturalności. Można stosować ją praktycznie w każdych warunkach. Ćwiczenia są bardzo proste (realizowane najczęściej w grupach 6-14 osobowych). Prowadzenie ćwiczeń Metodą W. Sherborne ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznawania własnego ciała, usprawniania motoryki, doświadczania poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym poznawania własnych możliwości ruchowych .
Dziecko poznając swoje ciało, swe możliwości, zwiększa zaufanie do siebie samego, czuje się bezpieczniej, pewniej, chętniej podejmuje inicjatywę, wchodzi w relacje z innymi. Będąc zaś w grupie poszerza i wzbogaca doświadczenia społeczne, uczy się zasad współżycia, współdziałania.

 

 

Mały naukowiec
To zajęcia pozwalające Dzieciom zostać prawdziwymi badaczami i odkrywcami otaczającego świata. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań najmłodszych. Podczas spotkań dzieci współtworzą mini laboratoria oraz wykonują eksperymenty i doświadczenia. Zajęcia prowadzone są techniką zabaw badawczych oraz eksperymentów o charakterze badawczym. Poprzez różne doświadczenia dzieci zdobywają podstawowe kompetencje z dziedziny nauk przyrodniczych oraz rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania.

 

 

Kuchcikowo
Kuchcikowo to miejsce, gdzie mali kucharze odkrywają swoje kulinarne pasje. W czasie zajęć dzieci kształcą umiejętność współpracy w grupie, czerpią radość ze wspólnego przygotowania posiłków, poznają nowe smaki i zasady prawidłowego odżywiania się. Kulinarne zabawy wspomagają również rozwój intelektualny dzieci, rozwijają mowę oraz sprawność manualną.

 

DLA RODZICÓW Zajęcia dodatkowe